SE A EMPRESA CHE ESIXE PÓR A VACINA + Carta ás autoridades sobre a campaña de vacinación

Se a empresa che esixe pór a vacina, pódeslle pedir:

1. Que che poñan por escrito e asinado con nomes e apelidos o motivo polo cal nos din que a temos que pór. E se hai algún tipo de consecuencia como ameazas de perder o traballo, isto xa é un delito penal de coacción e ameazas (artigo 172 Código Penal)

2. Esixir ver o seguro de responsabilidade civil da persoa que obriga ou da empresa que obriga. Deberiamos asinar unha póliza de seguros que nos garanta unha indemnización millonaria se nos pasa algo. Seguro que recuarían. Esixamos unha póliza onde poña clarísimo que eles se fan responsables de calquera cousa que nos puidese pasar. Hai que lembrarlles que o pedimos porque as compañías farmacéuticas xa dixeron que non se fan responsables.

3. Que che entreguen o nome da vacina e a composición. Se teñen tecidos humanos sempre podemos invocar a obxección de conciencia

» Continuar a ler:

Leis e tratados internacionais que NOS PROTEXEN contra a vacinación obrigatoria:
Tratado de Helsinqui
O consentimento informado no CCyCN e na lei 26529 de dereitos do paciente
Declaración Universal sobre Bioética da Unesco
Pacto de San José, Costa Rica
Carta internacional dos Dereitos Humanos
Código de Nuremberg
Declaración de Xenebra

CARTA PARA MÉDICOS, PERSOAL DE CENTROS DE VACINACIÓN, AUTORIDADES SANITARIAS, ALCALDES:

Estimado Señor, Estimada Señora (Nome)

(Escriba aquí o seu propio prólogo, preferiblemente con referencia á situación local)
En realidade estou preocupado por esta vacina, que agora se vai a administrar a moitas persoas. Podería responder a algunhas preguntas?

1) A idade dos participantes no estudo:
Como a COVID-19 é especialmente perigoso para os maiores de 65 anos..:
Había algún suxeito maior de 65 anos nos ensaios da vacina?
Como reaccionaron ao “virus salvaxe” Sars-Cov-2? Estiveron en contacto con el despois da vacinación?

2) Idade da recomendación de vacinación:
De acordo cun novo metaestudio publicado pola OMS, a taxa de mortalidade de COVID-19 en persoas menores de 70 anos é só do 0,05 por cento. Ten sentido vacinar ás persoas menores de 70 anos?

3) Inmunidade poboacional:
Karl Lauterbach dixo recentemente nunha entrevista que as persoas vacinadas tamén deben cumprir coa obrigación de levar unha máscara e observar as regras de distancia, xa que poden ser contaxiosas a pesar de estar vacinadas. Como se pode lograr a inmunidade poboacional cando as persoas vacinadas tamén poden ser contaxiosas? Mesmo unha infección múltiple é posible con persoas vacinadas.

4) Libre Vontade de Vacinación:
Xa que en moitos lugares os residentes dos asilos deben ser vacinados primeiro – é isto realmente voluntario?
Como se garante a vontade individual voluntaria de vacinar aos pacientes con demencia?

5) Efectos:
O Prof. Peter Kremsner díxolle a Markus Lang o 2 de decembro, que até agora só se podía asumir un efecto protector dunhas poucas semanas e que isto tampouco é seguro. Saben as persoas que acoden ao centro de vacinación que poden ter que voltar vacinarse cada poucas semanas ou que a vacinación xa non ofrecerá protección despois dunhas semanas?
Como se pode lograr a inmunidade poboacional se a vacinación só dura unhas poucas semanas?

6) Estudos e transparencia:
Realmente só existen os estudos sobre a vacina que realizan os propios fabricantes da mesma? Ou hai tamén estudos realizados por institutos ou organizacións completamente independentes? Se é así, pode dicirme onde podo atopalos?

7) Anticorpos que empeoran a infección:
Nos coronavirus, o fenómeno dos anticorpos que amplifican a infección é ben coñecido. Isto significa que os anticorpos producidos por unha vacina empeoran o curso da enfermidade en lugar de previla ou atenuala. Agora hai unha vacina e pregúntome: pódese descartar que estes anticorpos agraven a enfermidade, como se observou no pasado cos coronavirus?
(Os experimentos con animais tamén confirman esta observación, por certo. Por exemplo, descubriuse que os gatos vacinados tiñan peores progresións da enfermidade que os gatos non vacinados; nalgúns experimentos con animais mesmo os gatos vacinados anteriormente con éxito morreron despois de entrar en contacto co virus salvaxe. )

8) Anticorpos xa presentes:
Faise ás persoas que se vacinan un test de anticorpos de antemán para ver se xa produciron anticorpos contra Sars-Cov-2?
Se alguén xa ten anticorpos, segue sendo necesaria unha vacina? Entón é inmune, non?

Se alguén chega ao centro de vacinación e xa desenvolveu anticorpos de forma natural sen sabelo (por exemplo, porque a enfermidade pasou desapercibida ou só con síntomas moi leves ou porque existe unha inmunidade cruzada), como reacciona o seu sistema inmunolóxico á vacina neste caso? Investigouse esta cuestión durante a aprobación da vacina? Comprobáronse os niveis de anticorpos nos suxeitos das probas de vacinación antes da vacinación?

This entry was posted in Difusión e recursos. Bookmark the permalink.